Какво е спрягането на perder от трето лице в сегашно време?

Perder в настоящето време
Предметно местоимение Сегашно време Превод
той тя ти пропуска Той, тя губи; вие (официално) губите
ние ние ние губим Ние губим
ти ти губещи Вие (множествено число, неформално) губите
те, те, вие загуби Те (мъжки, женски), вие (множествено число, неформално) губите

.

По същия начин хората питат, какви са спреженията на perder?Използвайте глагола да загубиш (произнася се: pehr-DEHR), за да говорим за това на испански. Да загубиш означава „да загубиш“, но също и „да пропуснеш“ или „да загубиш“ в зависимост от контекста.

Предметно местоимение Претеритно спрежение Сегашно подчинително
Аз пропуснах загуби
Вашият ти загуби загуби
той тя ти изгубени загуби
ние ние Ние загубихме нека загубим

Освен това, perder E към IE? Да загубиш в настоящето време. Настоящото време се използва, за да се говори за навици и действия, които се случват в настоящето. Глаголът да загубиш е редовно в това време, но има - д до -ие превключете с всички местоимения с изключение на nosotros и vosotros.

Съответно, как свързвате начало?Започнете е глагол, който променя стъблото, така че неговата гласна главна промяна в настоящето. Да се конюгат it, използвайте неправилните стволови empiez- за всички форми, С изключение на nosotros / as и vosotros / as, които запазват редовните empez- стъбла. След това добавете окончания по-долу и ще имате конюгация .

Какво означава испанският глагол poder?

Испански глагол : мога Превод на английски: to be able, can (preterite: да управлява, да може, да успее) Бележки: мога е нередовен глагол в настоящия индикативен, o промени в ue, в бъдеще и условен, podr-, preterite, pud-. Сегашното причастие също е неправилно, pudiendo.

Отговори на свързани въпроси

Как използвате perder в изречение?

Perder за загуба на неща
 1. Загуби ключовете на колата си. (Загубих ключовете на колата му.)
 2. Загубих кучето на моята приятелка, за което тя ми даде да се грижа. (Загубих кучето на моята приятелка, което тя ми даде, за да се грижа за него.)
 3. Не губете чорапите си! (Не губете чорапите си!)
 4. Моят приятел загуби смелостта си и започна да плаче.

Как се спряга Prefer?

Настоящ показателен за Предпочитайте Забележи това предпочитам е глагол, който променя стъблото, което означава, че неговата гласна главна променя в настоящето. Да се конюгат го, използвайте неправилния префикс на стъблото - за всички форми, С изключение на nosotros / as и vosotros / as, които запазват предпочитанията на редовното стъбло

Какво е миналото причастие на perder?

Подчинително
Английски те, те, вие
Сегашно перфектно Загубил съм, загубил съм загубил
Несъвършен Загубих, губех загуби ИЛИ загуби.
Past Perfect - Pluperfect Бях загубил щяха да загубят ИЛИ щяха да загубят.
Бъдеще Ще загубя загуби
Обяснител

Каква е разликата между Comenzar и empezar?

Обобщение на урока Започнете и започнете са синоними, тъй като и двете означават „да започне / започне. „В Латинска Америка хората използват и двата глагола взаимозаменяемо, но в Испания хората предпочитат започнете да се започнете , тъй като последното е по-официално и по-често срещано в писмен вид. Обяснител

Какво е претеритно време?

На испански език претерит (минало съвършено просто или минало неопределено) е глагол напрегнат това показва, че едно действие, предприето веднъж в миналото, е било завършено в определен момент от миналото. Обяснител

Кверерът е несъвършен или претеритен?

Глаголът искам означава „да искаш“ или „да обичаш“. Този глагол е неправилен в претерит напрегнат, но редовен в несъвършен напрегнат. Можем да използваме глагола искам винаги когато искаме да говорим за това да обичаме или да искаме нещо. Например Ella quería a su abuelo. Пундит

По кой повод бихте използвали несъвършеното време?

Ние главно използвайте несвършеното време когато се говори за повтарящи се, обичайни или обичайни действия в миналото: В събота играх със съседа си. През съботите Аз играеше с моя съсед. Пундит

Как да разберете дали глаголът се променя?

Тогава, ако на глагол е стъбло -променител, тогава следващата гласна вляво ще бъде тази, която промени . Както всички ние зная че само o или e може да бъде a стъбло промяна така ако първата гласна отдясно е или o, или e, тогава е a глагол, който променя стъблото иначе не е. Пундит

Tener глагол ли е, който променя?

Имайте и venir са e> т.е. стъбло -сменници, които също имат неправилна йо форма. Може би си спомняте, че тези две глаголи бяха изброени с -go глаголи под йо нередовните. Това е така, защото йо формата на всеки от тях глаголи завършва на - go; останалите форми обаче следват e> ie стъбло - променя се модели. Пундит

Какви са двата типа основни промени за сегашните причастия?

За да се формира Настоящото причастие от редовни глаголи -er и -ir, добавете -iendo към стъбло на глагола. За да се формира Настоящото причастие на -ir промяна на стъблото глаголи, промяна e: i и o: u в стъбло и след това добавете -iendo към стъбло на глагола. Следващите примери илюстрират правилата за формиране на Настоящото причастие . Пундит

Кои са четири глагола, които имат сегашно време E, т.е.

Примери за често срещани глаголи в испански, които имат e> ie промяна на ствола, са:
 • Cerrar (за затваряне)
 • Начало (за стартиране / започване)
 • Старт (за стартиране / стартиране)
 • Entender (за разбиране)
 • Пенсар (да мислим)
 • Загуби
 • Предпочитам (да предпочитам)
 • Querer (да искаш / обичаш)
Учител

Какъв вид глагол е leer?

The глагол празен означава 'да се чете. ' Това глагол е редовен в претерита, с изключение на третото лице единствено (él, ella, usted) и множествено число (ellos, ellas, ustedes), където има изместване от -i към -y. Той е напълно редовен в несъвършено време. Учител

Какви са глаголите, които променят e до ie?

Ето някои често срещани e: т.е. глаголи, които променят ствола.
 • ацертар. да успее да.
 • предупреждавам. да алармира.
 • атендър. да присъства на.
 • кръст. да пресече.
 • да се стопли. затоплям.
 • cerrar. затварям.
 • започнете. да започна.
 • да си призная. да си призная.
Учител

Защо глаголите за промяна на ствола се наричат ​​boot?

В сегашно време има категория на наречени глаголи Испански обучителни глаголи , или испански глаголи, които променят стъблото , защото стъбло на испанците глагол промени и форми a зареждане форма, когато е поставена в a глагол таблица за спрежение. Учител

Какво означава рефлексивен глагол?

В граматиката, a рефлексивен глагол е, свободно, a глагол чийто пряк обект е същият като неговия субект; например „измивам се“. По-общо, a рефлексивен глагол има един и същ семантичен агент и пациент (обикновено се представя синтактично от субекта и прекия обект). Рецензент

Какво време е PUDE?

Испански глагол poder: да можеш е poder
ТАБЛИЦА ЗА СЪГЛАСЕНИЕ НА ГЛАГОЛА мощност
Прости времена - сила на испанския глагол
Preterit Pretérito можеше, можеше бих могъл бих могъл
Future Futuro ще може Ще мога може
Условен Условен би имал, да може биха могли, може биха могли, може
Рецензент

Какво време е би могло?

'Pudiera' е претерито несъвършен от подлог . Пример: „quizas pudiera matar mi a hermana“ - Може би бих могъл да убия сестра си. Сравнете със сегашното време на подлог : „Може би мога да убия сестра си“ - Може би мога да убия сестра си. Рецензент

Можете ли да спрегнете английски?

мога . ' мога 'е моделът на неговия конюгация . Този дефектен модален глагол за помощ съществува предимно в сегашно и предродно време. Ако е необходим инфинитив, или a конюгация във всяко друго време използвайте подходящата форма на словесния израз [за да може да + инфинитив]. Рецензент

Как използвате глагола poder?

Макар че мога може да се използва самостоятелно, най-често се използва спомагателно глагол да означава „мога“ или „мога да мога“. Като помощно средство глагол , мога е последвано от инфинитив. Инфинитивната форма, мога , може да се използва като съществително за означаване на власт или власт.