Как да програмирам дистанционното си директно към звуковата лента на Yamaha?

Изберете ямаха и след това не знам моя модел. Включи звукова лента . Задръж на научете копче звуковата лента докато мига. Веднъж на светкавица задръжте на включен бутон за включване звуковата лента и натиснете на Включен бутон Directvremote .

.

Освен това можете ли да програмирате directv remote на Soundbar?

грех от 3pi / 4The DIRECTV Джин Дистанционно е в състояние да контролира вашия телевизор, всички свързани аудио устройства като звукова лента или система за съраунд звук и Blu-ray или DVD плейъри. Натиснете и задръжте едновременно бутоните MUTE и ENTER, докато зелена светлина в горната част на дистанционно flashestwice. Въведете своя DIRECTV Готов телевизионен код.

как да програмирам дистанционното си директно към новата си кутия? Програма DirecTV Remote да се Приемник Натиснете бутона „Избор“, след което изберете „Настройки“, следвани от „ Дистанционно Контрол „и накрая“ ProgramRemote . ' Изберете вашето телевизионно, аудио или DVD устройство от екранния списък и след това следвайте DirecTV упътвания до програма на дистанционно .Съответно, как да програмирам дистанционното си директно към звуковата си система?

как да получите r19 в 2x4 стенаПрограмирайте дистанционно за стандартен DVR или SD приемник

 1. Натиснете MENU на дистанционното.
 2. Изберете Родителски предпочитания и настройка> Настройка на системата> Дистанционно или дистанционно управление> Дистанционно програмиране.
 3. Изберете устройството (телевизор, аудио, DVD), което искате да програмирате.
 4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите програмирането.

Какво е RF или IR режим?

IR означава Infared и означава, че дистанционното трябва да е насочено директно към приемника. RF означава Радио честота и означава, че дистанционното е многопосочно.

Отговори на свързани въпроси

Как да нулирам дистанционното на genie?

Ако това не работи, опитайте да възстановите фабричните настройки на устройството за дистанционно управление по подразбиране.
 1. Натиснете и задръжте MUTE и SELECT заедно, докато светлината премигне три пъти.
 2. Натиснете 9, 8, 1 и SELECT. Дистанционното мига четири пъти и сега трябва да се нулира.

Как да нулирам дистанционното си управление directv?

Ако изобщо не можете да управлявате приемника, ето ръчният метод: На дистанционно , Натиснете и задръжте {MUTE} и {SELECT}, докато индикаторът премигне три пъти. След това натиснете 9 8 1 и {SELECT}. The дистанционно ще мига четири пъти и сега трябва да бъде нулиране .

Как да програмирам дистанционното на Bose на directv?

Започнете с включен телевизор и приемник DirecTV, така че да можете да виждате видео на екрана.
 1. Натиснете и задръжте бутона CBLSAT, докато всички бутони източник светят.
 2. Въведете кода 1988.
 3. Натиснете бутона за сила на звука + на дистанционното управление на Cinemate.
 4. Натиснете бутона GUIDE.
Обяснител

Защо дистанционното ми directv не работи?

Ако не можете да осъществите достъп до предния панел на вашия приемник, опитайте да нулирате своя дистанционно до фабричните настройки по подразбиране.1) Натиснете и задръжте “MUTE” и “SELECT” заедно, докато индикаторът премигне три пъти. 2) Натиснете “9, 8,1 и SELECT”. The дистанционно мига четири пъти и трябва нулиране . Обяснител

Как да програмирам дистанционното си директно към моя телевизор LG?

Включете Телевизор ръчно или с помощта на оригинала дистанционно за телевизор . Натиснете и задръжте едновременно бутона „Без звук“ и бутона „Избор“, докато зелената светлина в горната част на дистанционно мига два пъти. Въведете останалите 4 цифри от кода по-горе. Обяснител

Мога ли да използвам directv дистанционно като универсално дистанционно?

The DIRECTV ® Универсално дистанционно Контролните резултати са програмирани да работят с повечето DIRECTV приемници. Трябва ли дистанционно контрол не работи с вашия DIRECTV Приемник, ти ще трябва да настроите дистанционно контрол чрез извършване на следните стъпки. Пундит

Как мога да контролирам звуковата си лента с дистанционното на телевизора си?

Управлявайте Soundbar с дистанционно управление за телевизор на Samsung
 1. Натиснете и задръжте бутона Sound на дистанционното за звуковата лента за повече от 5 секунди, докато звуковата лента е включена.
 2. Продължете да държите, докато на дисплея се появи „ON - TV REMOTE“.
 3. Влезте в менюто за настройки на вашия телевизор.
 4. Изберете Звук.
 5. Изберете Изход на звука.
 6. Изберете [Samsung] HW-K550.
 7. Изберете Затвори.
Пундит

Как се настройва дистанционно за джин?

Програмирайте ръчно дистанционно управление Genie
 1. Насочете дистанционното управление Genie към вашата кабелна кутия Genie, след това натиснете и задръжте бутоните за заглушаване и избиране, докато зелената светлина на таммота премигва два пъти.
 2. Въведете кода 961 на дистанционната клавиатура.
 3. Натиснете бутона Channel Up.
 4. Натиснете Enter.
 5. Телевизорът ще покаже „Вашето дистанционно управление е настроено за RF“.
Пундит

Как програмирате дистанционното DirecTV на телевизор Samsung?

Натиснете и задръжте бутоните MUTE и SELECT едновременно, докато зелена светлина в горната част на вашия дистанционно flashestwice. Въведете 960 с помощта на клавиатурата на дистанционно контрол. Зелената светлина трябва да мига отново два пъти. В горната част на дистанционно , плъзнете превключвателя за режим на DIRECTV лого. Учител

Как се въвежда дистанционен код на DirecTV?

След включване на телевизора и приемника, следващите стъпки са:
 1. Потърсете 5-цифрения код за вашата марка телевизор.
 2. Намерете превключвателя MODE на дистанционното управление и го плъзнете до положението на телевизора.
 3. Натиснете и задръжте едновременно бутоните MUTE и SELECT.
 4. Въведете 5-цифрения код.
 5. Насочете дистанционното към телевизора, натиснете VOLUME UP.
Учител

Как да програмирам дистанционното си DirecTV на моя DVD плейър?

Как да програмирате дистанционно за DirecTV за DVDPlayer на Philips
 1. Включете вашия DVD плейър Philips и се уверете, че приемникът DirecTV е включен.
 2. Плъзнете превключвателя “Mode” на дистанционното на DirecTV на “AV 1.”
 3. Натиснете и задръжте бутоните „Избор“ и „Без звук“, докато светодиодът на дистанционното управление премигне два пъти.
 4. Въведете кода за вашия DVD плейър Philips с помощта на клавиатурата на дистанционното.
Учител

Как програмирате дистанционно към телевизор?

Как да свържете дистанционно към телевизор
 1. Задръжте натиснат бутона за програма на дистанционното управление за 3 секунди. Този бутон може да се покаже на дистанционното като „PRG“.
 2. Натиснете бутона „TV“ на дистанционното управление, за да позволите на дистанционното да знае, че ще се синхронизира с телевизор.
 3. Намерете подходящите кодове за телевизора, който програмирате.
Рецензент

Защо не мога да сменя канали на дистанционното на DirecTV?

Промяна на канал използвайки канал бутони за нагоре / надолу на приемника. Ако можеш промяна на канали на приемника, промяна батериите във вашия дистанционно . Ако ти не може да сменя канали от там приемника, изключете го и го изключете. Настройте се на a канал чрез влизане в канал номер на дистанционни клавиатура. Рецензент

Как да препрограмирам дистанционното на гаражната си врата?

Как да програмирате дистанционното управление на оператора на гаражни врати или външната клавиатура
 1. Натиснете и отпуснете бутона „интелигентен“ на двигателния модул на гаражния уред.
 2. В рамките на 30 секунди натиснете и задръжте бутона на ръчното дистанционно.
 3. Освободете бутона, когато индикаторът на мотора започне да мига.
Рецензент

Как да програмирам дистанционното си DirecTV Genie към приемника?

Метод 1 Използване на автоматична настройка
 1. Уверете се, че вашият Genie приемник е включен.
 2. Уверете се, че използвате дистанционното си Genie.
 3. Включете телевизора.
 4. Насочете дистанционното си Genie към приемника му.
 5. Натиснете и задръжте бутоните MUTE и ENTER.
 6. Освободете бутоните, когато бъдете подканени.
 7. Изчакайте съобщението за потвърждение.
Поддръжник

Как програмирате дистанционно управление Comcast?

Натиснете и задръжте xfinity и информационни бутони за 5 секунди. Изчакайте дистанционно светлината да се промени от червено на зелено. Следвай инструкции чрез въвеждане на трицифрения код за сдвояване на екрана. След като екранният код за сдвояване бъде въведен правилно, вашият дистанционно се сдвоява с TVBox. Поддръжник

Как програмирате дистанционно за Dish TV?

Ето стъпките за програмиране на по-старо дистанционно управление DISH с помощта на сканирането на захранването:
 1. Насочете дистанционното си DISH към устройството, което искате да сдвоите.
 2. Натиснете и задръжте бутона на дистанционното управление DISH, който съответства на устройството, което искате да програмирате (TV, DVD или AUX).
 3. Натиснете и отпуснете бутона за захранване на дистанционното управление DISH.
Поддръжник

Как да нулирам моя приемник DirecTV?

Натиснете бутона за нулиране:
 1. На някои приемници DIRECTV има червен бутон за нулиране, разположен вътре на вратата на картата за достъп на предния панел.
 2. Изключете захранващия кабел на вашия приемник от електрическия контакт, изчакайте 15 секунди и го включете отново.
 3. Натиснете бутона за захранване на предния панел на вашия приемник.
Начинаещ

Може ли RF Remote да мине през стени?

Универсалното дистанционно пазарът е на път да получи нови дистанционни, благодарение на радио честота Тази нова Logitech дистанционно използва IR бластер система, която ви позволява да контролирате вашата система през стени , благодарение на RF технология. Няма да имате нужда от допълнително оборудване, за да направите тази работа.